PL EN RU

Organizatorzy
KARTA UCZESTNIKA FESTIWALU

Rejestracji udziału w festiwalu dokonuje uczestnik indywidualny, wolontariusz lub kierownik zespołu/grupy.

Zanim zostaną wypełnione wszystkie informacje I dane prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi regulaminami festiwalowymi, które są zamieszczone na stronie www.folkoweinspiracje.pl

Informacje w aplikacji wpisujemy alfabetem łacińskim, stosowanym w danym kraju. Dla krajów posługujących się cyrylicą lub innym alfabetem imiona i nazwiska, nazwy, tytuły wypełniane przez uczestników wpisujemy stosując transkrypcję literową. Imiona i nazwiska mają być zgodne z transkrypcją zastosowaną w paszporcie.

Przesłanie karty odbywa się po jej wypełnieniu i kliknięciu ikony PRZEŚLIJ. Prosimy o sprawdzenie dokładne informacji i danych, po ich wysłaniu nie będzie możliwe dokonywanie zmian. Wszelkie problemy związane z wypełnieniem karty lub prośby o uzupełnienia po wysłaniu formularza, należy kierować pod adres info@folkoweinspiracje.pl 


 

 Copyright © 2014-2022 Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO